Een moment a.u.b.

MKB producten

MKB VASTE PRIJS; TRANSPARANTIE

Voor veel voorkomende werkzaamheden hanteren wij vaste prijzen. Zo weet u altijd waar u aan toe bent. De advisering is snel en direct, en afhankelijk van het product, schriftelijk of in een persoonlijk adviesgesprek. Zo heeft u altijd de zekerheid van een scherp advies van een specialist (prijzen zijn excl. BTW).

 

Ondernemingsrecht

Check algemene voorwaarden

Analyse en advies algemene voorwaarden t.a.v. werking, branche, bescherming, etc, inclusief adviesgesprek over opties en mogelijkheden. € 275,-

MKB Quickscan

Analyse van rechtsvorm, (standaard)contracten, algemene voorwaarden en bedrijfsrisico's, inclusief advies gesprek van 1 uur € 550,-

Ondernemers Starterspakket

Analyse bedrijf en risico's, Adviesgesprek + 5 standaarddocumenten voor uw bedrijf. afhankelijk van de activiteiten. Bijvoorbeeld algemene voorwaarden, arbeidsovereenkomst, koopovereenkomst, etc. € 950,-

Incasso starterspakket

Alle documenten en advies om uw debiteurenbeheer & incasso in de 1e fase zelf te doen. Follow-up indien er niet betaald wordt door een incasso specialist van Blue Legal tegen aangepast tarief. € 550,-

Faillissementsaanvraag

Het laatste dwangmiddel voor uw niet betalende debiteur: de aanvraag en begeleiding tot aan de eventuele faillissementszitting. € 750,- (excl. kosten griffierecht (€ 288,- of € 619,-) en deurwaarder).

Second Opinion

Een frisse blik doet wonderen. Aan de hand van de stukken en een analyse-/adviesgesprek geven wij een beeld van de aanpak, kansen, processtrategie en (financiële) risico's. € 550,-

Procesadvies

Beoordeling situatie en stukken en een (advies) gesprek over mogelijkheden, aanpak en opties. Inclusief kosteninschatting van de procedure. € 450,-

Hoger beroep

Beoordeling van het vonnis in eerste aanleg, de afwegingen van de rechter en, aan de hand van een gesprek met u, een inschatting van kansen en kosten van een hoger beroep. € 550,-

Arbeidsrecht

Opstellen en/of beoordelen arbeidsovereenkomst

Een maatwerk-overeenkomst, toegesneden op functie, branche, etc., rekening houdend met bijzonderheden als concurrentiebeding, IP-rechten, etc. € 450,-

Ontslag op staande voet

Beoordeling van de gebeurtenissen, situatie, correspondentie en advies over aanpak en vervolg. € 550,-

Beoordeling concurrentiebeding

De analyse en beoordeling van de geldigheid en kracht van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst, inclusief advies over een aanpak en mogelijkheden. € 350,-

Begeleiding/beoordeling Poortwachter-traject

De begeleiding van een zieke werknemer is niet lastig, tenzij de werknemer niet echt wil of er bijzondere omstandigheden een rol spelen. De gevolgen voor de werkgever kunnen duur zijn. Een juridische toets voor € 350,-

Blue-het-zelf
Een check / update van uw huidig personeelsreglement.
€ 750,-

Blue Basis
Een basis personeelsreglement zelf in te vullen en aan te passen naar de wensen van de organisatie inclusief een adviesgesprek met toelichting, advies en tips.
€ 1 500,-
Blue Plus
Een personeelsreglement in overleg met uw organisatie (inclusief een check van cao en
pensioen) met daarbij nog een adviesgesprek met toelichting en advies over de toepassing
van het reglement in de praktijk.
€ 2 500,-
Blue Premium
Een personeelsreglement in overleg met uw organisatie (inclusief een check van cao en
pensioen) met daarbij nog een adviesgesprek met toelichting en advies over de toepassing
van het reglement in de praktijk. Plus een jaar lang ondersteuning vanuit de
arbeidsrechtelijke specialisten van Blue Legal.
€ 3 500,-
Privacy en ICT recht

Over privacy wordt plotseling heel moeilijk gedaan. De regelgeving is echter in essentie al oud en makkelijk toe te passen. Het 'verplichte' privacybeleid is te vergelijken met een ISO-certificering of de HACCP in de horeca: een set afspraken en regels om een verantwoordelijk gebruik te waarborgen. Met onze strakke aanpak en ervaring stellen wij, al dan niet samen met u, het beleid vast voor uw bedrijf of organisatie zodat u, op tijd, klaar bent.  

Start/QuickScan Privacy

In het start pakket vindt een inventarisatie plaats door Blue Legal, waarbij de klant 2 opties heeft: een online inventarisatie, of een inventarisatie op locatie. Bij beide inventarisaties ontvangt de klant een rapport van Blue Legal. Dit dient als basis voor het register en de concrete inrichting van het beleid. U kunt er zelf mee aan de slag, of samen met onze specialisten in van onderstaande pakketten.  

Online & inventarisatie op locatie, uitgebreid rapport € 850,-

Basis Privacy
Het basispakket bouw voort op de inventarisatie, maar ook uit een review, een drietal standaard documenten (bewerkersovereenkomst, datalekprotocol en ook een privacybeleid) en een korte presentatie voor werknemers met tips voor de praktijk.
Prijs € 1 500,-
Privacy Extra
Dit bouwt eveneens voort op de inventarisatie, maar levert naast het privacy-beleid document de review, de benodigde standaard documenten, eventueel de input van een IT-specialist ingeschakeld door Blue Legal en een training van de werknemers. 
Prijs € 2 500,-
Privacy Compleet
Het complete pakket bestaat uit de bovenstaande pakketten met daarnaast een FAQ-abonnement voor 1 of 2 medewerkers van de klant. Ook een jaar lang kosteloos telefonisch juridisch advies (voor simpelere vragen) maakt onderdeel uit van het pakket.
Prijs € 3 500,-
Baronielaan 139
4818 PD Breda (NL)
KvK: 20148092
office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: