Een moment a.u.b.

What’s in a name

Home » Blog » What’s in a name
afbeelding van Simone van Oosterhout

What’s in a name: van BEwerkersovereenkomst naar VERwerkersovereenkomst

In de nieuwe Europese Privacyverordening AVG heeft de bewerkersovereenkomst een nieuwe naam gekregen: de verwerkersovereenkomst.

Deze nieuwe naam past beter bij de eveneens veranderde termen 'verantwoordelijke' ('controller') die is vervangen door verwerkingsverantwoordelijke en 'bewerker' ('processor') die verwerker zal gaan heten.

Wat is een verwerkersovereenkomst, een verantwoordelijke en een verwerker?

Een verwerkersovereenkomst regelt de verantwoordelijkheden bij de verwerking van persoonsgegevens als een bedrijf voor de verwerking een ander bedrijf inschakelt.

De verwerkersovereenkomst is binnen privacy-land ook wel bekend als data processing agreement (DPA). De verwerkersovereenkomst is de overeenkomst tussen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker, waarin wordt vastgelegd hoe de bewerker met de persoonsgegevens moet omgaan én voor welk doel de persoonsgegevens worden verwerkt.

De verwerkingsverantwoordelijke (controller) is degene die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Bijvoorbeeld een bedrijf dat persoonsgegevens van zijn werknemers bijhoudt met het oog op de salarisadministratie. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de gegevens.

De bewerker (processor) is degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen. Denk aan een salarisadministratiekantoor dat voor een bedrijf de salarisadministratie verricht.

Als een verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens laat verwerken door een verwerker, is altijd een bewerkersovereenkomst tussen beide verplicht. Dit geldt zelfs tussen moeder- en dochtermaatschappij. Bij elke uitbesteding van de verwerking van de persoonsgegevens, zal er dus een verwerkersovereenkomst moeten worden opgesteld.

In de verwerkersovereenkomst dienen onderwerpen te worden zoals geheimhouding, beveiligingsmaatregelen, aansprakelijkheid, de locatie van de gegevens, de eventuele inschakeling van derden en, heel belangrijk, het doel van de verwerking.

Voor meer informatie kunt u natuurlijk bij ons terecht!

Laat een bericht achter

Baronielaan 139
4818 PD Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: