Welkom...

augustus 2020

Home » Archief Blog » augustus 2020

Wat weet jij over het afspiegelingsbeginsel?

26-08-2020 - 16:15
Jan Gerrit Kroon

Door: Jan Gerrit Kroon

Het vierde deel van onze blogserie zal een begin maken aan het onderdeel omtrent het afspiegelingsbeginsel binnen de reorganisatie. Het afspiegelingsbeginsel houdt in dat de werkgever bij een reorganisatie (ontslag wegens bedrijfseconomische redenen) ervoor moet zorgen dat de leeftijdsopbouw voor en na de reorganisatie (nagenoeg) hetzelfde blijft. Dit is dan ook de ontslagvolgorde die moet worden aangehouden. Voordat we daar dieper op ingaan zijn er twee onderwerpen die eerst moeten worden aangesneden; het vaststellen van de bedrijfsvesting en de uitwisselbare functies.

Schade als gevolg van gecancelde overeenkomsten: Incasseren of…..?

21-08-2020 - 13:45
Blue Legal

Door: Blue Legal

Veel ondernemers krijgen te maken met annulering van overeenkomsten. En wanneer jouw bedrijf daardoor schade lijdt zou je die graag verhalen. Maar is dat ook mogelijk.. en wenselijk?

Thuiswerkvergoeding: Moet ik het extra wc-papier van mijn werknemer vergoeden?

19-08-2020 - 15:45
Margot Verhoeven

Door: Margot Verhoeven

Met de coronacrisis is het aantal thuiswerkers fors toegenomen en daarmee is de discussie rondom de thuiswerkvergoeding ook aangewakkerd. De werkgever was altijd al gehouden bepaalde kosten te vergoeden, maar nu rijst de vraag of werknemers ook een thuiswerkvergoeding dienen te krijgen voor de extra kosten aan onder andere water en energie. Of een werkgever bereid is deze kosten te vergoeden, hangt onlosmakelijk samen met hetgeen de fiscus hierover te zeggen heeft.

Goede arbeidsomstandigheden gelden zowel op werk als thuis

Hoe zit het met het eigendom van data bij overnames?

13-08-2020 - 10:30
Blue Legal

Door: Blue Legal

Bij fusies en overnames is het gebruikelijk dat de koper eigenaar wordt van de gerelateerde bestanden. Echter worden er vaak vraagtekens gezet rondom deze overdracht van data. Een organisatie beschikt immers over allerlei soorten data. Maar wat is data nu eigenlijk? Data is een veelomvattend begrip en wordt ook wel omschreven als een verzameling van nullen en enen. Het is als zodanig geen stoffelijk object. Dit maakt de kwalificatie van data ook ontzettend lastig.

Hoe werkt CE-markering bij medische hulpmiddelen?

07-08-2020 - 13:00
Blue Legal

Door: Blue Legal

In onze vorige blog over de CE-markering, waarin we het aanbrengen van een CE-markering bespraken, zagen we dat veel producten een CE-markering vereisen voordat ze binnen de EU mogen worden verhandeld. Voor medische hulpmiddelen geldt dat ze ten opzichte van andere producten een groter veiligheidsrisico met zich kunnen meedragen, dit ter behandeling van ziekten of aandoeningen.  Voordat een medisch hulpmiddel op de markt mag worden gebracht, wordt het risico van het product bepaald. De minimale eisen waaraan medische hulpmiddelen moeten voldoen, verschillen per risicoklasse.

Aanbrengen van een CE-markering: hoe gaat dat in zijn werk?

05-08-2020 - 13:15
Blue Legal

Door: Blue Legal

Veel producten mogen uitsluitend op de Europese markt worden gebracht als ze over een CE-markering (Conformité Européenne) beschikken. Deze CE-markering is verplicht voor bepaalde productgroepen, zoals speelgoed, medische hulpmiddelen en elektronische apparatuur. Heeft een product een CE-markering, dan betekent dit dat het betreffende product voldoet aan wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en veiligheid. Een CE-markering aanbrengen wanneer deze vereist is, is belangrijk.

Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: