Welkom...

september 2018

Home » Archief Blog » september 2018

Brexit: welke gevolgen heeft dit voor uw handelscontracten?

25-09-2018 - 08:45
Wendy Charko

Door: Wendy Charko

Op 29 maart 2019 zal de ‘Brexit’ plaatsvinden: het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) verlaat dan de Europese Unie. De Brexit zal juridische gevolgen hebben voor ondernemers die zaken doen met ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk. Na de Brexit gelden voor het Verenigd Koninkrijk de regels die gelden voor alle landen buiten de EU. Om die reden is het voor ondernemers verstandig om zich alvast voor te bereiden op de Brexit. 

 

Rome I-verordening

Staat het feitelijk niet langer werkzaam zijn binnen een onderneming, een verdere voortzetting van het OR lidmaatschap in de weg?

25-09-2018 - 08:30
Fons Smid

Door: Fons Smid

Artikel 12 lid 3 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) bepaalt dat wanneer een lid van de Ondernemingsraad (OR) ophoudt in de onderneming werkzaam te zijn, zijn lidmaatschap van de OR van rechtswege (automatisch) eindigt. Maar wat moet worden verstaan onder “werkzaam zijn in de onderneming”? 

Out of the blue - Incasso? Onze advocaten truc je niet!

25-09-2018 - 08:30
Wendy Charko

Door: Wendy Charko

Wij hadden afgelopen maand weer een interessante case bij Blue Legal. Onze incasso specialisten mochten een van onze clienten begeleiden met een uitdagend vraagstuk.

Onze client had in opdracht van een opdrachtgever diensten geleverd, namelijk het ontwerpen, bouwen en onderhouden van een complexe website. Op enig moment stopte de opdrachtgever met het betalen van de facturen van onze client. De opdrachtgever verkeerde in betalingsproblemen. Op dat moment werden wij ingeschakeld door onze client. Deze gaf ons de opdracht om de vordering op de opdrachtgever te incasseren. 

Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: