Welkom...

december 2017

Home » Archief Blog » december 2017

De Data Protection Officer (DPO)

07-12-2017 - 13:15
Simone van Oosterhout

Door: Simone van Oosterhout
De Privacy Officer, Functionaris Gegevensbescherming of Data Protection Officer in de nieuwe privacywetgeving

Hoewel het meerdere benamingen betreft is het één en dezelfde functie. Wij zullen hem voor het gemak in deze blog  noemen.

Collectieve schadeclaims mogelijk door nieuwe wet

05-12-2017 - 14:45
Jan Gerrit Kroon

Door: Jan Gerrit Kroon

Collectieve schadeclaims mogelijk door nieuwe wet
Het wetsvoorstel dat collectieve schadeclaims mogelijk maakt biedt voor zowel bedrijven als voor de gedupeerde consumenten en beleggers veel rechtszekerheid. Gedupeerden kunnen een massaclaim bij de rechter indienen en bedrijven krijgen meer zekerheid dat er niet eindeloos geprocedeerd gaat worden. Dit is een grote stap en Nederland speelt hiermee een rol in de voorhoede van de Europese Unie op het gebied van massaclaims.

Premievrijstelling: geen transitievergoeding

04-12-2017 - 12:45
Margot Verhoeven

Door: Margot Verhoeven

Onlangs oordeelde de kantonrechter over de transitievergoeding in relatie met de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. De premievrije voortzetting van de opbouw van het ouderdomspensioen moet volgens de kantonrechter worden aangemerkt als een aan de transitievergoeding gelijkwaardige voorziening indien dit als zodanig in een cao is opgenomen.

Gekeken moet worden naar het algemene financiële voordeel voor de werknemer. De werknemer hoeft niet direct te kunnen genieten van de voorziening.

07-12-2017 - 13:15
Simone van Oosterhout

Door: Simone van Oosterhout
05-12-2017 - 14:45
Jan Gerrit Kroon

Door: Jan Gerrit Kroon
04-12-2017 - 12:45
Margot Verhoeven

Door: Margot Verhoeven
Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: