Welkom...

februari 2016

Home » Archief Blog » februari 2016

Nieuwe regels publicatie jaarrekening

24-02-2016 - 17:00
Jurgen van Asten

Door: Jurgen van Asten

Iedere onderneming in Nederland is verplicht om een jaarrekening op te maken, vast te stellen en te publiceren. Daarvoor gelden de regels uit het jaarrekeningrecht. Deze regels zijn onlangs op belangrijke punten gewijzigd voor MKB ondernemingen en directeur-enig aandeelhouder (DEA). De nieuwe regels gelden voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016.

Overname perikelen: de huurovereenkomst en indeplaatsstelling

23-02-2016 - 17:00
Rogier van Rappard

Door: Rogier van Rappard

Bij overnametransacties komt regelmatig voor dat de koper (als nieuwe huurder) ook het lopende huurcontract wil overnemen. Daarvoor is wel de instemming van de verhuurder nodig. Het is aan te raden om, in het begin van de transactie, alvast de handtekening van de verhuurder te verkrijgen. Het kan n.l. voorkomen dat de verhuurder niet wil meewerken.

Wat u móét weten over de afschaffing van de VAR en de modelovereenkomst ter vervanging

16-02-2016 - 22:30
Noortje van den Berg

Door: Noortje van den Berg
1. Wet DBA: wanneer, waarom en hoe?

De Wet DBA treedt per 1 mei 2016 in werking en vervangt de huidige VAR. Met deze nieuwe wet beoogt de wetgever de balans in de verantwoordelijkheden van opdrachtgever en ZZP’er te herstellen en daarmee de mogelijkheden tot handhaving te verbeteren. Met de huidige VAR kan op dit moment niet handhavend worden opgetreden tegen de opdrachtgever. Die is namelijk gevrijwaard door de VAR, alleen de ZZP’er is aansprakelijk.

Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: