Welkom...

oktober 2015

Home » Archief Blog » oktober 2015

Onbehoorlijk bestuur door bekrachtiging van rechtshandelingen in oprichtingsfase

28-10-2015 - 12:15
Simone van Oosterhout

Door: Simone van Oosterhout

In deze zaak hadden de bestuurder namens de BV in oprichting vóór de oprichting verschillende rechtshandelingen verricht. Deze rechtshandelingen zijn na de oprichting door de BV bekrachtigd. Volgens de curator zijn de oprichting en de daarop gevolgde bekrachtigingen van de rechtshandelingen een daad van onbehoorlijk bestuur en zijn deze rechtshandelingen een belangrijke oorzaak van het faillissement. De bestuurders zijn dan ook aansprakelijk gesteld op grond van art. 2:248 BW (kennelijk onbehoorlijk bestuur).

Belastingdienst publiceert overeenkomsten per sector ter vervanging van VAR

26-10-2015 - 12:15
Noortje van den Berg

Door: Noortje van den Berg

De VAR gaat waarschijnlijk pas per 1 april 2016 verdwijnen.  In 1e instantie zou de 'Beschikking geen loonheffingen' (BGL) in de plaats van de VAR komen. Vanwege kritiek daarop vanuit de werkgevers, zzp-organisaties en de Raad van State gaat dit niet door. Vervolgens is er besloten om alternatieven te zoeken. Dit alternatief is nu gevonden.

Vanaf heden biedt de Belastingdienst opdrachtgevers en/of ZZP'ers de mogelijkheid hun overeenkomst ter beoordeling aan hen voor te leggen. Zij zal dan zekerheid geven over het al dan niet moeten afdragen van loonheffingen.

Big Data

21-10-2015 - 12:15
Jan Gerrit Kroon

Door: Jan Gerrit Kroon

In 2015 heeft het denken over Big Data een flinke metamorfose ondergaan.

Onder Big Data wordt verstaan: datasets met elkaar combineren en gebruiken die zo groot zijn dat ze niet met reguliere databasemanagementsystemen kunnen worden verwerkt, met als doel het krijgen van nieuwe inzichten en kennis.

Geen sprake van mededinging bij prijsafspraken voor plaatsvervangers van werknemers

20-10-2015 - 12:15
Margot Verhoeven

Door: Margot Verhoeven

Begin september 2015 is er een interessante uitspraak gedaan door het Hof Den Haag. In deze zaak had FNV KIEM met een werknemersvereniging en werkgeversvereniging een CAS voor remplaçanten van orkestleden gesloten, dit zijn plaatsvervangers van orkestleden. Deze CAO bevatte naast minimumtarieven voor remplaçanten in dienstverband ook voor zelfstandige remplaçanten een minimumtarief. De zelfstandigen ontvingen voor hun diensten een vast bedrag volgens CAO.

Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: