Welkom...

april 2015

Home » Archief Blog » april 2015

Hoe zit het ook alweer met betalingstermijnen?

22-04-2015 - 14:00
Wendy Charko

Door: Wendy Charko

Het ministerie van Economische Zaken start een onderzoek naar het betaalgedrag tussen bedrijven. De wettelijke regels met betrekking tot betalingstermijnen zouden falen voor zzp’ers en kleine ondernemers. Hoe zit het ook alweer met de wettelijke betalingstermijnen?

Betalingstermijnen tussen bedrijven

Spreekt u niets af, dan geldt een betalingstermijn van dertig dagen. In het contract kunt u een kortere of langere betalingstermijn afspreken. De hoofdregel is dan dat een betalingstermijn maximaal 60 dagen mag bedragen. Dit kunt u in uw algemene voorwaarden vastleggen.

Bankgarantie: eerst betalen, dan praten

22-04-2015 - 14:00
Jurgen van Asten

Door: Jurgen van Asten

In maart is een belangrijke gerechtelijke uitspraak verschenen over bankgaranties.

In de handels- en financieringspraktijk wordt veel gebruik gemaakt van de bankgarantie. Dit is een officieel document, dat wordt ondertekend door de bevoegde bankofficials, om een betaling zeker te stellen.

Beslaggarantie

Er zijn verschillende soorten bankgaranties. Een beslaggarantie dient om een beslag opgeheven te krijgen zolang er nog geen uitspraak door de rechter is gedaan.

Bankierseed

20-04-2015 - 14:00
Simone van Oosterhout

Door: Simone van Oosterhout

Per 1 april is de bankierseed ingevoerd. Deze bankierseed moeten ervoor zorgen dat bankmedewerkers integriteitsbewust worden.

Wat veel mensen niet weten is dat de bankierseed al sinds 1 januari 2013 geldt voor bestuurders en commissarissen van financiële ondernemingen, waaronder banken. Zij hebben, als leidinggevenden, een grote verantwoordelijkheid voor de onderneming en voor de financiële sector in zijn geheel. Door het afleggen van de bankierseed is het de bedoeling dat zij zich meer bewust zijn van hun functie en van de verantwoordelijkheid die daarbij komt kijken.

Aansprakelijkheid van vennoot na uittreding

16-04-2015 - 14:00
Blue Legal Office

Door: Blue Legal Office

Vennoten in een vennootschap onder firma (vof) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor verplichtingen van de vof.  Dat er valkuilen zitten bij het toetreden aan een bestaande vof, daarover schreef recent mijn collega Simone van Oosterhout. Maar is een uitgetreden vennoot nog aansprakelijk voor verplichtingen van de vof? Over deze vraag boog het gerechtshof Den Bosch zich.

Concurrentievervalsing in e-commerce?

08-04-2015 - 14:00
Blue Legal Office

Door: Blue Legal Office

Eerder berichtte ik al dat de Thuiswinkel organisatie de omzetcijfers voor 2014 bekend heeft gemaakt. Uit het onderzoek kwam naar voren dat 20% van de Nederlanders een bestelling op buitenlandse websites heeft geplaatst. Dit komt neer op 2.8 miljoen Nederlanders. De crossborder bestellingen waren in 2014 in totaal 390 miljoen euro waard.

Cookies en privacy voorwaarden onder de loep genomen

04-04-2015 - 14:15
Blue Legal Office

Door: Blue Legal Office

De thema’s e-commerce en privacy blijven volop in beweging. Zo maakte minister Kamp vorige maand de onderzoeksresultaten bekend van het onderzoek naar privacybeleving op het internet in Nederland.

Dit door TNO uitgevoerde onderzoek bevestigt de drie randvoorwaarden voor een goede bescherming van de persoonsgegevens op het internet. Voor de burger speelt de controle over het gebruik van zijn gegevens een belangrijke rol.

Let op bij toetreding tot een bestaande vof

02-04-2015 - 14:15
Jurgen van Asten

Door: Jurgen van Asten

Op 13 maart 2015 heeft de Hoge Raad een belangrijke gerechtelijke uitspraak gedaan inzake schulden die gemaakt zijn voordat een nieuwe vennoot was toegetreden. Kan de nieuwe vennoot ook aansprakelijk worden gesteld?

Wanneer iemand als vennoot toetreedt tot een bestaande vennootschap onder firma, wordt deze nieuwe vennoot óók hoofdelijk aansprakelijk voor de reeds bestaande schulden in de vof. Waarom is deze uitspraak belangrijk? Omdat er vaak vanuit wordt gegaan dat de nieuwe vennoot alleen aansprakelijk is voor nieuwe schulden (schulden ná toetreding vof).

22-04-2015 - 14:00
Wendy Charko

Door: Wendy Charko
22-04-2015 - 14:00
Jurgen van Asten

Door: Jurgen van Asten
20-04-2015 - 14:00
Simone van Oosterhout

Door: Simone van Oosterhout
16-04-2015 - 14:00
Blue Legal Office

Door: Blue Legal Office
08-04-2015 - 14:00
Blue Legal Office

Door: Blue Legal Office
04-04-2015 - 14:15
Blue Legal Office

Door: Blue Legal Office
02-04-2015 - 14:15
Jurgen van Asten

Door: Jurgen van Asten
Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: