Welkom...

februari 2015

Home » Archief Blog » februari 2015

De verplichting om aan de curator toegang te verschaffing tot de data in de cloud

23-02-2015 - 14:15
Simone van Oosterhout

Door: Simone van Oosterhout

Is een IT-dienstverlener verplicht om op verzoek van de curator toegang te verschaffen tot de data die in de cloud staat? In de recente uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 13 februari 2015 vindt de rechter van wel.

Aanpassing cookiewet; echt andere koek?

20-02-2015 - 14:15
Blue Legal Office

Door: Blue Legal Office

Recent heeft de Eerste Kamer een aanpassing van de cookiewet aangenomen. Strikt genomen bestaat de “cookiewet” niet, maar gaat het om artikel 11.7a in de Telecommunicatiewet. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een apparaat worden geplaatst bij gebruik van een website.

Beloningsbeleid financiële ondernemingen aan banden

08-02-2015 - 14:30
Maaike Blankert

Door: Maaike Blankert

Eind januari 2015 is de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) aangenomen door de Eerste Kamer. De belangrijkste maatregel is dat het niet langer mogelijk is om bonussen hoger dan 20% van het vaste salaris uit te keren. Ook wordt de hoogte van vertrekvergoedingen gemaximeerd tot 100% van het vaste salaris en zijn gegarandeerde variabele beloningen niet langer mogelijk.

Doorverkoop van e-books illegaal of niet?

03-02-2015 - 14:30
Blue Legal Office

Door: Blue Legal Office

Het al dan niet mogen doorverkopen van e-books is een typisch geval waarbij de technologie zich sneller ontwikkelt dan de wet. De discussie omtrent deze doorverkoop is al lange tijd gaande. Is de doorverkoop toegestaan of niet?  Sommigen vinden van wel, je hebt immers betaald voor een product en je mag er daarna mee doen wat je zelf wilt ( zoals bij een fysiek boek). Anderen zijn van mening dat je met een e-books alleen een gebruiksrecht krijgt door middel van de download en niet de bevoegdheid om het vervolgens door te verkopen.

Ontbinding van uw BV

02-02-2015 - 14:30
Simone van Oosterhout

Door: Simone van Oosterhout

Bent u met uw BV niet langer in staat om aan uw financiële verplichtingen te voldoen of kunt u geen koper voor uw onderneming vinden? Dan kunt u besluiten om de onderneming failliet te laten gaan of u kunt beslissen om uw bedrijf zelf te beëindigen. Dit laatste wordt liquidatie genoemd.

20-02-2015 - 14:15
Blue Legal Office

Door: Blue Legal Office
03-02-2015 - 14:30
Blue Legal Office

Door: Blue Legal Office
02-02-2015 - 14:30
Simone van Oosterhout

Door: Simone van Oosterhout
Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: