Blue Legal

Nederlandse Franchise Code wordt wettelijk verplicht.
Nederlandse Franchise Code wordt wettelijk verplicht.

De Nederlandse Franchise Code wordt in de wet vastgelegd. Minister Henk Kamp presenteert hiervoor nog deze maand een wetsvoorstel. Of de wet voor alle franchiseorganisaties gaat gelden is nog niet duidelijk. Wellicht dat er uitzonderingen mogelijk zijn.

De NFC is vorig jaar opgesteld en werkt volgens het 'pas toe, of leg uit'-principe en moet er aan bijdragen dat de veelal scheve verhouding tussen de franchisegever en de franchisenemer wordt recht getrokken. Zo bepaalt de NFC onder andere dat een potentiële franchisenemer voldoende inzicht moet krijgen in de financiële positie en solvabiliteit van de franchisegever. De NFC geeft ook handvatten voor het overleg tussen franchisegever en de vertegenwoordiging van franchisenemers.

Wanneer de NFC uiteindelijk wet wordt is nog niet bekend, maar we houden u op de hoogte!

Home

Team

Expertises

klanten

informatie

Seminars

Contact

Algemene voorwaarden