Blue Legal

MVO

VVV Evenementenfonds logoMaatschappelijk Verantwoord Ondernemen is in de kern terug te voeren op de oude, vertrouwde normen en waarden. Respect voor mensen, natuur en ieder's recht op een eigen mening staan daarbij voorop. Dat betekent een lange termijn visie en dus focus op duurzaamheid. Onze bedrijfsvoering is in alle aspecten gericht op die duurzaamheid en ook daarbij staan voor ons duidelijkheid en eenvoud voorop.

Dit is terug te vinden in de manier waarop we met onze medewerkers omgaan, maar ook onze bijdrage aan het milieu en de maatschappij om ons heen.

Onze medewerkers kunnen zich in verregaande mate zelf invulling geven aan hun specialisatie en carrière. De work-life balance wordt goed bewaakt, ook door de onderneming. Er is veel ruimte voor zelfontplooiing en eigen initiatief. Verregaande digitalisering en inzet van slimme ICT ondersteunt samenwerken en werken op afstand op flexibele momenten.

Ook ons milieubleid is hierop geënt: eerst zuiniger verbruik of zelfs verbruik voorkomen, dan vergroenen van energiebronnen en als laatste compenseren. We doen dit door continu aandacht te vestigen op een minimaal verbruik van energie, water en papier en selectief in te kopen. Daarom wordt gebruik gemaakt van energiezuinige apparatuur en verlichting en rijden wij hybride auto's.

Breda FutureDuurzaamheid betekent ook zorg voor de directe omgeving. Onze kennis is voor veel partijen waardevol, ook voor diegene die om financiële redenen geen toegang hebben tot die kennis. Wij ondersteunen in woord-en-daad, dus met advies, bestuur, tijd en middelen, diverse instellingen en evenementen in de regio.


Iedere stichting of vereniging met een ideële doelstelling kan in aanmerking komen voor onze ondersteuning bij juridische en organisatorische vraagstukken. Indien een vraag buiten onze expertise valt, zullen wij ons inspannen om in ons netwerk een partner in te schakelen.

Outdoor Brabant

Een stad als Breda bruist van de activiteiten. Dat maakt het een plezierige stad om in te wonen en te werken. De verschilleden evenementen spelen een belangrijke rol. Daarom steunen wij het VVV-evenementenfonds.! Zij zorgen ervoor dat ook alle niet-commerciële evenementen zichtbaar zijn in Breda. 

U kunt daarvoor altijd contact opnemen met Jurgen van Asten of Jan Gerrit Kroon. Daarnaast steunen wij rechtstreeks een aantal sportieve evenementen als Breda Future en Outdoor Brabant die Breda op de kaart zetten en een aantrekkelijk vestigigsklimaat creëren. 

Home

Team

Expertises

klanten

informatie

Seminars

Contact

Algemene voorwaarden