mr. E. van Empel

mr. E. van Empel, Advocaat

Na een MBA studie (UCI) en functies in de VS heb ik na terugkeer (in 1973) Nederlands recht gestudeerd.  Praktijkervaring deed Ik - vanaf midden jaren ’70 - op in diverse functies binnen profit- en non-profit-organisaties, bij de rijksoverheid en overheidsinstituten, onder meer als 'corporate legal advisor' en als advocaat voor Nederlandse en internationale cliënten.
 
De in managementfuncties verworven ervaring biedt voor het werk als advocaat – werkzaam op het terrein van het ondernemingsrecht - optimale mogelijkheden om deze kennis en ervaring in te zetten ten behoeve van cliënten. Voorafgaand aan de samenwerking met Jan Gerrit Kroon en Jurgen van Asten - sinds 2006 - werkte ik bij een drietal advocatenkantoren, waaronder een eigen kantoor. Een no-nonsense aanpak van zaken, rekening houdend met een heldere strategie, is kenmerkend in mijn manier van werken.
 
Zowel in diverse maatschappelijke organisaties als binnen de Nederlandse Orde van Advocaten en de Bredase Balie heb ik mij al jaren actief ingezet in diverse (bestuurs)functies. Sinds oktober 2010 ben ik deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Breda- Middelburg.
 
Voor dekenale aangelegenheden ben ik primair bereikbaar via het Bureau van de orde, waarvan de contactgegevens luiden:

Bureau van de orde van advocaten Breda Middelburg
Gerechtsgebouw Sluissingel
Postbus 2530
4800 CM Breda
T: +31(0)76 - 520 54 15
F: +31(0)76 - 520 54 16
algemeen@advocatenorde-bm.nl
www.advocatenorde-bredamiddelburg.nl