Blue Legal

mr. J.G. (Jan Gerrit) Kroonadvocaat - partner

Jan Gerrit KroonSinds 1994 heb ik mij bij nationale en internationale bedrijven gespecialiseerd in het ICT- en HRM/arbeidsrecht vanuit het ondernemingsrecht. In 2005 heb ik Blue Legal opgericht vanuit de overtuiging dat de waarde van onze kennis niet alleen in een conflict belangrijk is, maar juist ook in het voorkomen daarvan.

Het creatief toepassen van onze kennis en ervaring is datgene waar ik energie van krijg. "Denken in Oplossingen' is dat.

Mijn juridische kennis en ervaring combineer ik met een bedrijfskundige achtergrond en ondernemerschap. Daardoor heb ik een sterke feeling met organisatieprocessen, de betekenis van cijfers en de sociaal-culturele aspecten die bij iedere case een grote rol spelen. 

Ik heb twee postacademische opleidingen gevolgd, Grotius Informaticarecht en de Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA). Om scherp te blijven ben ik lid van de Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten in Breda-'s-Hertogenbosch (VAR) en de landelijke specialisatievereniging (VAAN). Ik ben actief lid van verschillende netwerken en adviesorganen. Sinds 2014 ben ik mede-bestuurder van Netwerk De VOC en vanaf begin 2016 voorzitter van de NCD district Breda-Tilburg. 

Mijn grootste passie naast gezin en werk is zeilen. Van 2002 tot en met 2004 heb ik, met mijn vrouw, de wereld rond gezeild. (www.pinical.nl). Nu zeil ik weer lekker in en rond Nederland. 

mr. J.G. (Jan Gerrit) Kroon 
 

Specialisaties

  • Flexibele arbeid / strategisch arbeidsrecht
  • Complexe herstructurering
  • Internationale arbeid
  • Pensioenrecht
  • Ontslag (statutaire) directie en hoger management
  • Boardroom counseling
     
  • ICT recht
  • Ecommerce

Testimonials

“Reorganiseren is nooit leuk. Toen wij onze activiteiten verplaatsten, vervielen er arbeidsplaatsen. Met hulp van Jan Gerrit en zijn team is dat snel en professioneel aangepakt. Daardoor voelden de gedupeerden zich met respect behandeld en hebben wij geen enkele procedure gehad!”

"De wet kent nauwkeurige regels voor reorganisaties. Die zijn vaak niet flexibel. Meestal ligt de focus  op de medewerkers die moeten vertrekken, tegen zo min mogelijk kosten. Natuurlijk neem ik dat mee, maar bovenal kijk ik naar de wijze waarop de reorganisatie wordt vormgegeven en de communicatie met alle betrokkenen. De juridische focus ligt op de vertrekkers, dat moet op een respectvolle manier worden afgehandeld. Ook hierbij staat communicatie en openheid centraal.
De organisatie moet zich kunnen richten op de blijvers. Dat zijn de medewerkers waarmee men verder moet: Die moeten gewaardeerd worden en gerustgesteld worden over hun toekomst." 

 

“Omdat Jan Gerrit de techniek kende, kon hij de rechter in een paar korte, duidelijke zinnen uitleggen waar het in de procedure écht om ging. Daardoor kregen wij uiteindelijk toch gelijk van de rechter, terwijl wij er slecht voor leken te staan.”

"Maatwerk-software vereist een nauwkeurige omschrijving van de opdracht. Alle eisen en wensen van de opdrachtgever moeten in kaart worden gebracht. In die zin is het net een aanneem-overeenkomst tot de bouw van een huis. Zonder een nauwkeurig bestek is het vrijwel onmogelijk te maken wat de klant wil. En tegen de prijs die de klant voor ogen heeft. Vaak blijkt ook in ICT-land dat klant en opdrachtgever elkaars taal niet spreken, waardoor de klant het gevoel heeft niet te krijgen wat hij heeft besteld.
"

In dit geval vond de klant dat een koppeling tussen twee programma's niet naar behoren functioneerde. Ik heb aangetoond, aan de hand van de eerste correspondentie, dat de klant exact had aangegeven wat hij nodig had en dat dit ook zo was opgeleverd. Aan de hand van een complex schema heb ik een kort overzichtelijk tabelletje gemaakt om de rechter duidelijk te maken wat er in code stond. Hieruit bleek dat het gevraagde exact was opgeleverd.

Het probleem bleek te liggen in een uitbreiding van de standaard-software, waardoor de onderliggende database was gewijzigd. Dit kon mijn cliënt niet worden aangerekend.  


 

Met een strakke strategie naar het beste resultaat

Home

Team

Expertises

klanten

informatie

Seminars

Contact

Algemene voorwaarden