Een moment a.u.b.

Uitleg over wifi-tracking door de Autoriteit Persoonsgegevens

Home » Blog » Uitleg over wifi-tracking door de Autoriteit Persoonsgegevens
afbeelding van Pricilla Sadhoe

Het is bedrijven alleen in uitzonderlijke gevallen toegestaan om personen door middel van wifi-tracking te volgen. 

Doordat wifi-tracking in een aantal gevallen aan te merken kan zijn als verwerking van persoonsgegevens en het tevens een grote inbreuk maakt op de (bewegings)vrijheid van natuurlijke personen, doordat gevolgd kan worden welke plaatsen zij bezoeken (denk aan winkels, winkelcentra, scholen, etc.), stelt de Autoriteit dat dit alleen bij uitzondering is toegestaan. 

In principe kunnen bedrijven voor wifi-tracking drie gronden hebben om dit te kunnen en mogen doen: 

1. toestemming van de betrokkene

2. gerechtvaardigd belang (dit kan bijv. de handhaving van veiligheid zijn)

3. uitvoering  van de overeenkomst

De laatste 2 categorieën dienen volgens de autoriteit wel met terughoudendheid te worden toegepast. De Autoriteit gebruikt hierbij vooral het argument dat er vaak moet worden bekeken of er minder ingrijpende alternatieven zijn en of het wel noodzakelijk is om gebruik te maken van wifi-tracking. 

Echter, wij plaatsen wel vraagtekens bij het aanmerken van wifi-tracking als een verwerking van persoonsgegevens in een groot deel van de gevallen. 

Zo is bij wifi-tracking van telefoons namelijk de locatie alleen te koppelen aan een MAC-adres (een soort identiteitsnummer)van het apparaat en niet aan een persoon. In hoeverre deze ‘gepseudonimiseerde’ of zelfs ‘geanonimiseerde’ gegevens zijn aan te merken als persoonsgegevens is nog de vraag. Een MAC-adres is immers voor bedrijven vaak niet te herleiden naar een natuurlijk persoon. 

 

 

Laat een bericht achter

Baronielaan 139
4818 PD Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: