Blue Legal

Arbeid

De goede route

Wij rekenen tot het arbeidsrecht alles wat te maken heeft met het samenwerken tussen mensen en tussen mensen en bedrijven. Uiteindelijk is dat hetgeen waarmee een product wordt gemaakt of een dienst wordt geleverd.

Daar valt natuurlijk de klassieke verhouding tussen werkgever en werknemer onder, zeg maar het klassieke arbeidsrecht, en issues als ontslagrecht, medezeggenschap en ondernemingsraad, maar wij zien dat veel breder.

De goede inrichting

Waar het om gaat is het op de meest efficiënte manier inzetten van 'arbeid'. En het kan per geval tot geval verschillen wat voor u de beste rechtsvorm voor een samenwerking is. Dat hangt samen met kostprijs, marktvraag, flexibiliteit, opleidingsniveau, soort product of dienst, de gevraagde flexibiliteit, soort werkgever, en ga zo maar door.
Soms is een hele flexibele workforce de beste oplossing en wordt de hogere kostprijs voor lief genomen. Het kan ook zo zijn dat juist vaste krachten de beste en goedkoopste oplossing zijn.

Wij kennen alle mogelijkheden en kennen de kosten; van 0-urencontract tot ondernemings-CAO en van personeelsreglement tot ZZP. Onze brede benadering zorgt voor een flexibele inrichting: uitzenden, detacheren en payrolling spelen daarbij tegenwoordig natuurlijk een grote rol.

De goede aanpak

Wij begeleiden, adviseren en procederen voor onze klanten op al deze gebieden. Of het nu gaat om het opstellen van en onderhandelen over een Sociaal Plan, het tewerkstellen van werknemers in of uit het buitenland, ontslag wegens disfunctioneren of bedrijfseconomische redenen, het wijzigen van een pensioenregeling of het flexibiliseren van uw workforce, wij hebben de specialisten om met u de beste oplossing te bereiken.

Denk aan

 • organisatie-inrichting en herstructurering
 • reorganisatie en ontslag
 • medezeggenschap en ondernemingsraad
 • werkgeversaansprakelijkheid en ongevallen
 • internationale arbeid en beloning
 • flexibilisering, uitzenden en payrolling
 • pensioen, arbeidsvoorwaarden en employee benefits
 • concurrentiebeding en relatiebeding
 • verzuim, re-integratie en ontslag
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • sociaal beleid, klokkenluiders, vertrouwenspersoon
 • wet DBA
 • privacy

Home

Team

Expertises

klanten

informatie

Seminars

Contact

Algemene voorwaarden