Blue Legal

Aantrekkende overnamemarkt in Q1 2017Aantrekkende overnamemarkt in Q1 2017

Ook in het eerste kwartaal hebben onze transactie-advocaten weer diverse overnames, bedrijfsoverdrachten en participaties afgerond. De soort transactie en de dealsize was gevarieerd. We noemen onder andere de uitkoop van een 50%-aandeelhouder in een handelsfirma en de strategische verkoop door een Nederlandse logistieke groep van haar Belgische dochtervennootschap. We hebben diverse herstructureringen en aandelenparticipaties begeleid, waaronder een voor een mede-NAC-businessclublid.

Klantcase
Een miljoenenovername in de ICT-sector met een heel scherp acterende koper vergde de nodige creatieve onderhandelingstactiek en doorzettingsvermogen om de vastgelopen deal rond te krijgen. Om aan de hele diverse belangen tegemoet te kunnen komen hebben we hele bijzondere juridische routes moeten creëren. Daarbij bleek opnieuw dat niet alleen de juridische specialistische kennis, maar vooral de ervaring in de sturing van het overnameproces en alle daarin betrokken partijen van doorslaggevend belang zijn. Iets waar onze overnamespecialisten zich volgens onze klanten in onderscheiden - een groot compliment. Een hele nauwe samenwerking met de betrokken corporate finance advisors is daarbij een must en het scheelt enorm als je de taal en het vak van de ander kent. Samen de deal mogelijk maken voor koper en verkoper is het ultieme resultaat waar Blue Legal altijd voor gaat!

Vertrouwelijkheid is in ons vak nog steeds heel belangrijk, daarom kunnen we helaas geen namen noemen, maar u zult er ongetwijfeld binnenkort in de pers meer over lezen.

Home

Team

Expertises

klanten

informatie

Seminars

Contact

Algemene voorwaarden